นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา https://19ufabet.mn เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือผู้ครอบครองเว็บ ต่อแต่นี้ไปจะเรียกว่า https://19ufabet.mn
 • ผู้เที่ยวชมเว็บเป็นคนที่เปิดหน้าเว็บ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บ https://19ufabet.mn ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ผู้รับบริการเว็บ เช่น ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับระบบเว็บ

เว็บไซต์ https://19ufabet.mn ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ https://19ufabet.mn ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

https://19ufabet.mn เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้ง การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในพินิจพิจารณาข้อมูลผู้เที่ยวชมเว็บ และก็ ศึกษาค้นคว้าทางการตลาด
 • เพื่อใช้ตรวจทานผู้รับบริการเว็บ ที่ปรารถนาเข้าระบบเว็บ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับผู้รับบริการเว็บ
 • เพื่อใช้ตรวจตรารวมทั้งรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บ
 • เพื่อใช้ในลัษณะของการออกแบบเว็บไซต์ รวมทั้ง มอบประสบการณ์ส่วนตัวใหักับผู้เที่ยวชมเว็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://19ufabet.mn จัดเก็บ

เว็บไซต์ https://19ufabet.mn จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ – สกุล ของผู้รับบริการเว็บ
 • ข้อมูลสำหรับเข้าระบบเว็บ เช่น ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้รับบริการเว็บตั้ง หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และก็ รหัสผ่านที่ผู้รับบริการเว็บตั้ง
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้รับบริการเว็บ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับบริการเว็บ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บมีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่สมัครสมาชิกอยู่ในระบบ โดยสามารถฟ้องร้องหวังสำหรับในการลบข้อมูลได้ ตามวิถีทางติดต่อในประเด็นการติดต่อในแผนการนี้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ https://19ufabet.mn ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ https://19ufabet.mn อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ https://19ufabet.mn ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

ท่านจะติดต่อ https://19ufabet.mn และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย 19ufabet.mn (https://19ufabet.mn)